La Nature


 
 
 
 
 
Tekst en muziek: Elsa Kal
Copyright 18 juni 2020 Amersfoort NL
Tinta Bossa Studio

 
             ***
  La Nature

La Nature c'est elle qui tout nous donne 
La Nature grâce à elle nous vivons
De par sa beauté 
Nous a tant donnée
La Nature ne nous demande rien
Protégeons la et donnons lui en retour !
 
             ***

Nature it is she who gives us everything
Thanks to her we live
Amid her beauty
She gave us so much
Nature requires nothing of us
Let's protect her and give something in return !
 
            ***
De Natuur, zij is het die ons alles geeft
Dankzij de Natuur leven wij
Te midden van haar schoonheid
Zij heeft ons zoveel gegeven
De Natuur vraagt niets van ons
Laten we haar beschermen en haar iets teruggeven !

           ***